Bodø orkesterforening


HISTORIKK

 

Den første tiden (1879-1898)

Bodø Orkesterforening ble stiftet 21.11.1879, og er blant de eldste foreningene i Bodø. Mannen bak opprettelsen het Erik Oulie, medlem i en strykerkvartett fra Oslo som besøkte Bodø våren 1879. Han ble anmodet av en rekke byborgere, blant annet sorenskriver Oluf Neergaard, om å komme tilbake som musikkinstruktør i byen, og begynte jobben i september samme år. Noen måneder senere var Bodø Orkesterforening et faktum, og første offentlige opptreden for det nye orkesteret var den 2. mai 1880 ved en musikalsk aftenunderholdning under ledelse av Oulie. De fikk god omtale i Nordlands Amtstidende (senere Nordlandsposten), som mente det var "(...)nesten ufattelig at herr Oulie allerede nu kan la oss høre et fullkomment presentabelt amatørorkester på henved 20 mann, av hvilke de aller fleste først nu under hans veiledning har begynt å traktere sine instrumenter." Av de "henved 20 mann" som nevnes i artikkelen, kjenner vi bla. til sorenskriver Neergaard på 1. fiolin, kjøpmann Albrikt Jakhelln på fløyte og samlagsbestyrer Knut Hansen på bratsj. Fellesnevneren for medlemmene var at de alle var menn fra embeds- og forretningsstanden, og klassisk musisering var nok forbeholdt de finere kretser. Oulie ble derimot ikke værende i byen så lenge; i 1890 flyttet han til Amerika, og da hadde han allerede vært i Trondheim fra 1883-1889. Etter Oulie ble organist Marthinius Haakonsen fra Bergen leder av orkesteret, og videreførte det gode musikalske arbeidet som Oulie hadde begynt på. I anledning åpningen av Bodø Arbeidersamfunds nye bygning, holdt orkesteret en konsert sammen med Håndverkersangforeningen. Sammen framførte de Griegs "Landkjenning", og det var første gang - men ikke siste! -  Bodø Orkesterforening og Håndverkersangforeningen samarbeidet.


                                                                                                                                                        Bilde fra jubileumskonserten i 2004, i anledning Bodø Orkesterforenings 125-årsjubileum "Tidsfordriv" og Fridthjov Andersen (1898-1937)

I 1898 gikk orkesteret inn i en ny epoke. Navnet ble endret til "Tidsfordriv", og ny leder ble Fridthjov Andersen. Som navnet tilsier, var intensjonen å spille underholdende og lettfattelig musikk som folk flest likte. I sesongen 1906-1907 ble navnet endret til "Bodø Orkesterforening".  En viktig person, som allerede hadde vært med under Haakonsen-perioden, var boktrykker Chr. Petersen. Han var formann i foreningen fra 1898-1933, og nedla en formidabel innsats i orkesteret, både som fiolinist og organisator. Fridthjov Andersen var dirigent og instruktør helt fram til sin død i 1937, altså til sammen over 40 år. Han dirigerte også Håndverkersangforeningen og Bodø Sangforening, og disse tre foreningene hadde ofte konserter sammen hvor de framførte Andersens komposisjoner. Et stort øyeblikk i orkesterets historie var framføringen av Kantate ved Bodø bys hundreårsfest 20. mai 1916, også kalt "Bodø-kantaten". På kun 5 uker skrev og innstuderte Fridthjov Andersen dette verket med orkesteret og de to korene. Konserten ble en stor suksess, tross den korte innøvingstida.


1937-1979

Etter Andersens død gikk orkesteret ned i en bølgedal. Mange sluttet, og orkesteret virket som salongorkester fram til krigen, da all musikalsk aktivitet naturlig nok stoppet opp. Da krigen var over, ble orkesteret igjen samlet, og ny dirigent var radiotekniker Carsten Harr. Han holdt det gående helt til i 1970, kun avbrutt av korte vikariater av andre. Mange kjente bodøværinger og andre var solister med orkesterforeningen gjennom årenes løp, bla. Arve Tellefsen (Beethovens fiolinkonsert i 1967), Malfred Hansen (1973) og Eva Knardahl (Mozarts klaverkonsert nr. 24 i C-moll i 1971). I 1975 opptrådte Sveinung Lillebjerka og Arvid Engegård, hhv 13 og 12 år gamle, med hver sin Mozart-konsert: Lillebjerka spilte fiolinkonsert nr. 3 og Engegård spilte klaverkonsert nr.23. Året etter ble Lillebjerka konsertmester i Orkesterforeningen, bare 14 år gammel. Etter Carsten Harrs avgang som dirigent, var bla domorganist Arne Bech (1971-1974) og Finn-Normann Løvdahl engasjert som instruktører. I 1979 hadde foreningen 100-årsjubileum, og det var en stor jubileumskonsert den 25.11.1979 hvor Løvdahl dirigerte.


Nyere tid

De siste 35 årene har orkesteret hatt mange samarbeidspartnere, der de viktigste for rekrutteringen har vært  Bodø Unge Strykere (tidligere Saltvern Skoles Strykeorkester) og musikklinja ved Bodø videregående skole. Bodø Harmonimusikk og Bodø Janitsjar har også vært nære samarbeidspartnere med felles medlemmer på blås og slagverk. Orkesteret har hatt samarbeidskonserter med blant andre Tverlandskoret, Bodø Domkor, Con Brio, Bodø Damekor, Bodø Big Band, Bodø Harmonimusikk, Nordland Musikkfestuke, LVO (Lofoten og Vesterålen Orkesterforening), koret Sangria i Sørfold, Fauske Blandakor og Bodø Internasjonale Orgelfestival. På dirigent- og ledersiden har det også vært hyppige skifter. I dag er det fiolinist Arne Johnsen som er kunstnerisk leder og dirigent for orkesteret på fast basis, og Monica Alvestad er leder.
All informasjon fra 1879-1979 er hentet fra Erling Svanbergs bok "Bodø Orkesterforening 1879-1979", utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet.


Copyright © All Rights Reserved